HEDEGAARD GRUNDEN - 14.641 M2

Østre Skovvej 14, 9574 Bælum (Rebild Kommune)

lokalplan under udarbejdelse

Nyt Boligprojekt på foderstof grund i Bælum.

Det er cirka 40 år siden der senest er bygget en almen bolig i Bælum, men økonomiudvalget i Rebild Kommune bevilligede d. 15. feb. 2023 kvoter til 12 almene boliger som Nr. Sundby Boligselskab ønsker at opføre, når lokalplanen er godkendt.

 

Melgaard Projekter har hyret professionelle samarbejdspartnere i form af Kuben Management og Niras A/S til i samarbejde med Rebild Kommune at få lokalplanen udarbejdet og projektet har været i høring for offentlighed uden indsigelser.

 

Der er lavet en boliganalyse for Bælum som Melgaard Projekter forsøger at imødekomme i lokalplanforslaget. Bland andet har det vist sig at ca. 38 % af Bælums borgere bor som singler.

 

Planen introducerer en bebyggelse med blandede boligtyper og typologier som er attraktiv for en bred brugergruppe. Planen indeholder pt 41 boliger hvoraf de 12 almene kommer til at ligge på det flade stykke, hvor der er vægt i dag.

 

De resterende boliger kommer til at udbytte den meget skrånende grund og mange boliger får dermed mulig for udsigt over skoven og byen.

 

Et regnvandsbassin for hele bebyggelsen er placeret i sammenhæng med de almene boliger og bidrager med rekreativ værdi og er med til at understøtte et aktivt og funktionsdygtigt fællesareal.

 

Grønne korridorer på tværs af bebyggelsen skaber åbninger med kig til både by og landskab.

 

Delområde 1:

Ansøgt almene boliger:

2 stk. bolig af 110 m2 og udeareal / terrasse

2 stk. bolig af 90 m2 og udeareal / terrasse

8 stk. bolig af 80 m2 og udeareal / terrasse

 

Delområde 2:

12 stk. bolig af 80 m2 - lejligheder med udendørs trappe og altan

2 stk etagebolig af 90 m2 – selvstændig enhed hvor boligen er i 2-plan

12 stk. bolig af 62,5 m2. – lejligheder med udendørs svalegang og altan

 

Delområde 3:

3 boliger – åben-lav parceller med 700 m2 grund.

Disse kan laves om til dobbelthuse.